i-good-media-english   i-good-media-thai
 

i-good-media-home-page

film school

Sudin igood media channel

เว็บบล็อค เกี่ยวกับ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สำหรับ เยาวชนไทย

[ไปหน้าเว็บบล็อค ... เดี๋ยวนี้]

คุณสมบัติ ผู้ศึกษา - รักการอ่าน กล้าคิด มั่นใจ ลงมือทำก่อน ผิดเป็นครู ความรู้ เป็นเพื่อน

กล้า หรือ กลัว อยู่ที่ “หัวใจ”
ชนะ หรือ แพ้ อยู่ที่ “สมอง”
ชั่ว หรือ ดี อยู่ที่ “ปัญญา”

 • ศาสตร์ และ ศิลป์ ของ ภาพยนตร์ - บทวิจารณ์หนัง
 • การสร้าง เรื่องราว - แนวคิด พล็อต โครงเรื่อง
 • บทภาพยนตร์ - Screenplay - Shooting
 • งานสร้าง - ออกแบบ การแสดง กองถ่าย ถ่ายทำ ตัดต่อ ลำดับภาพ
 • อุปกรณ์ถ่ายทำ - กล้อง ไฟ เครื่องมือ อุปกรณ์ ฉาก ถ่ายภาพยนตร์ดิจิตัล
 • ภาพ เสียง - การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง
 • หนังสั้น - ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้

Film school - Web blog about Thai Student Filmmaking workshop.

i-good-media-star[Go to dfilm school web blog]

Brave or Fear be up to your Heart
Win or Lost depend on your Brain
Good ro Bad hold onto your Intelligence.

Content in Blog:

 • Film Art - Film-making, Map of Film Arts , Film Criticism.
 • Story - Main idea, Plot structure, Basic story structure for Short story, Novel, Documentary, Movie.
 • Screenplay - The 3-act structure, Writing format.
 • Production - Designing, Planning, Shooting, Editing and sharing a Film.
 • Equipment - Video Production Equipment and Filmmaking, Rent or Do it yourself [DIY | Hand made]
 • Video Shooting and Sound Record - Techniques, Tips, Equipments and Sound Effect - Special Effect
 • Digital Movie - Short film, Student film, Indie film, FAN film, SWEED film, Advertising film, Musical video (MV), Documentary, Low budget film, Animation, Lego film.

Come with me! ... Click.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย A- วิสัยทัศน์ vision -
กล้า หรือ กลัว อยู่ที่ หัวใจ
แพ้ หรือ ชนะ อยู่ที่ ปัญญา
ดี หรือ ชั่ว อยู่ที่ สติ-สัมปชัญญะ

B- พันธกิจ mission -
สร้างสรรค์ สื่อดี มีพลัง
สรรสร้าง สิ่งดี มีคุณภาพ
เสริมเสน่ห์ ท่องเที่ยวไทย

C- นโยบายทีมงาน partner policy - 3-อ.
อด ก็อดด้วยกัน
อิ่ม ก็อิ่มด้วยกัน
อ้วน ก็อ้วนด้วยกัน

D- นโยบายองค์กร business policy -
สื่อ สิ่งที่เรา ทำ
เพื่อให้คน จดจำ
สิ่งที่เรา เป็น

โครงสร้างทีมงาน copartner assign

E1- ฝ่ายอำนวยการงานสร้าง Producer -
อำนวยการสร้าง
โครงการ
งบประมาณ
บท และนักแสดง
ประสานงาน
จัดการกองถ่ายทำ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์
การตลาด

E2- ฝ่ายกำกับงานสร้าง Director department -
กำกับศิลป์
กำกับฉาก แสง เสียง
กำกับการแสดง
กำกับภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานแต่ละฝ่าย ใช้วิธีการแชร์ 3 ส่วน
-แชร์เงินลงทุน
-แชร์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ
-แชร์ประสบการณ์ แรงงาน ฝีมือ

E3- ฝ่ายเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tools and Props-Setts department -
กล้อง และอุปกรณ์
วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบฉาก
เครื่องเสียง
รถ
เครื่องมือ

E4- ฝ่ายสตูดิโอ Stodio department -
ตัดต่อ ลำดับภาพ
นำเสนอสื่อ
สำเนา ภาพ เสียง

ธุรกรรม กิจกรรม ขอบเขต งาน

1- รับผลิตสื่อ
-ภาพยนตร์บันเทิง ต้นทุนต่ำ 100 นาที (low cost production)
-ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ (advertising movie)
-สื่อรายการสารคดี วาไรตี้ (document item)
-วิดีโอนำเสนอกิจกรรม เหตุการณ์ พิธีกรรม งานประเพณี (video presentation)

ความร่วมมือ และส่วนแบ่ง allocation
F1- งานที่รับผิดชอบ
F2- รายได้
F3- ความเสี่ยง ขาดทุน

2- รับออกแบบ จัดทำ
-สิ่งพิมพ์ (print) โปสเตอร์ บิลบอร์ด แผ่นพับ
-สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-media online) เว็บไซต์ e-book

3- แนะนำ นำพาท่องเที่ยว สถานที่ ตามโปรมแกรมที่จัดไว้
-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม เกษตรท่องเที่ยว
-ที่พัก

รายได้ ค่าตอบแทน

รายได้ที่ได้มา หลังหักค่าใช้จ่าย 100% จาก
E1, E2, E3, E4

เหลือเท่าใด จะได้รับส่วนแบ่ง ฝ่ายละ 25%

ที่มาของแหล่งทุน
สปอนเซอร์
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเจ้าของสื่อ (ผู้ว่าจ้าง)

ที่มาของรายได้ จากการเผยแพร่สื่อ
สปอนเซอร์
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเจ้าของสื่อ (ผู้ว่าจ้าง)

การบริหารการเงิน งบประมาณ 1- ทุน
จาก แหล่งทุนที่ได้มา
จาก จากค่าเสื่อมราคา ค่า เช่า อุปกรณ์
จาก ค่าแรงของสมาชิกองค์กร คิดเป็นจำนวนเงินรวมตลอดโครงการสร้าง

2- ประชุม วางแผนงบประมาณ ต้นทุน ของแต่ละฝ่าย
ภายใต้ปัจจัย 3 ประการ คือ
-ลดความซ้ำซ้อน เข้าหาจุด จำเป็นที่สุด (ใช้ทุนต่ำ)
-อยู่เหนือเส้นความเสี่ยง ที่อาจทำให้โครงการล้มเหลว (เสี่ยงน้อยที่สุด)
-คุณภาพงาน ออกมาดี จนถึงดีที่สุด

ส่งมอบงาน รับมอบเงิน สะอาดโปร่งใส
สามารถมองเห็นค่าตอบแทน ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
ภายใต้หลักการ ร้อยหารสี่ (ร้อยละ 25 หลังหักค่าใช้จ่าย)
แต่ละฝ่าย รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิกในฝ่าย อย่างเป็นธรรม จากส่วนแบ่งของตน
 

Truth of media.
https://youtu.be/SND9SyaqJZY

 



SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net : Administration and Producer
Copyright © 2010-2018 intelligence good media homeschool.
All rights reserved. me@igoodmedia.net