Film school

Film school

Active Learning Filmmaking

Archive for January 2016

The Gang

Outline: The Gang by SUDIN CHAOHINFA, igood media. 22 October 2015 Main character เจน – officer woman นิสัยเจ้าเล่ห์ ริษยา ชอบข่มขู่ ผู้อ่อนแอกว่า ต้องการกำจัด นนท์ ออกไปจากที่ทำงาน นนท์ – officer man ซื่อ ตรงไปตรงมา เปรมวิช – นายจ้างของ เจน และ นนท์ Extra รปภ. – เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ สำนักงาน เบส – คนขับรถกระบะ พ่อเลี้ยง – พ่อเลี้ยง ดูแล / เลี้ยงดู เจน. (ผัวเก็บ) Scene FADE  IN:… (read more)