Film school

Film school

Active Learning Filmmaking

Archive for March 2016

Bruning Effect – ครูรำเพย

บทโครงร่าง ภาพยนตร์: ครูรำเพย [English Script] โดย ดิน หิน ฟ้า (สู่ดิน ชาวหินฟ้า), igood media. มกราคม 2559. มีสาระดีๆ รอคุณอยู่ ที่ ชุมชน คนคิดดี … คลิก ความยาว เรื่อง: 60 นาที แก่นของเรื่อง: บุคลิกภาพ ภายนอก บ่งบอก พฤติกรรม ที่เห็น ย่อมทำให้คนทั่วไป เชื่อว่า ผลแห่งการกระทำ เป็นสิ่งเดียวกันกับ บุคลิกภาพ แนวเรื่อง: ชีวิต ประโยคหลัก: เกิดอะไรขึ้นกับ ครูรำเพย ผู้มีแรงกดดันทางจิต มาตั้งแต่เด็ก และถูกสังคม ตราหน้าว่า โหด ดุ ได้รับการร้องเรียนว่า ดีเด็กผู้พิการ ทางจิตเภท จนช้ำไปทั้งตัว ครูรำเพย เป็นครูสาว โสด… (read more)